Proveniens – Mitt DNA

Proveniens är ett ord som innefattar uppgifter om ett värdefullt objekts ursprung samt ägar- och annan historia.

Begreppet proveniens kan även användas inom andra områden för beskrivning av härkomsten av något, till exempel inom biologin. För skogsbruket betecknar begreppet varifrån ursprungsmaterialet till de frön eller plantor som används vid skogens föryngring hämtats. 

För konstverk innefattas i ett verks proveniens bland annat uppgifter om viktiga utställningar där konstverket varit med, samt uppgifter om omnämnande eller avbildning i publicerade fackböcker. Förekomsten av uppgifter om proveniens och vad den är utgör delar av marknadsvärderingen av ett objekt. 

Jag kommer inte enbart från mina föräldrar och deras gener. Självklart kommer jag från mitt eget liv och det som har hänt. Från syskonskap, vänskap, föräldraskap och ett långt och innehållsrikt liv. Men här vill jag ge en beskrivning av vad i mitt yrkesliv som har satt mig i min nuvarande profession.

Jag startar med Questions of Difference (QoD).

Det UK baserade företag som under ett antal år ledde organisationsutvecklingsprogrammet för kultur och ledarskap i ett stort försäkringsbolag där jag då var anställd.

Jag träffade grundaren för QoD, Charlie Irwine och hans kollegor Graeme och Lara första gången 2010 i ett assesement center för det ledarutvecklingsprogram som kom att bli mitt avstamp och min kompass för min fortsatta yrkesinriktning. Charlie och hans kollegor valde mig till programmet. De valde mig att leda utvecklingen. Och de valde mig att facilitera leddarskapsutvecklingen. Och viktigast av allt var att de gav mig möjlighet till ett lärande, ett mentorskap med en tydlig målsättning att när programmet var avslutat så skulle jag kunna det de kunde inom facilitative leadership och vårt utvecklingsprogram. Sök rätt på och läs gärna hans bok Cash In On Conflict: Professional and Personal Success through Partnering.

Jag vågar säga att Charlie Irwine är den enskilt viktigaste personen för min proffessionsutveckling. Och förmodligen också då en starkt bidragande orsak min personliga utveckling i det skedet i mitt liv. Charlie växte upp i Sydafrika, har en helt unik approach till människor som jag är övertygad grundas i det han bidrog med där. Han var medlare och ”peace monitor” i Sydafrika under slutskedet av apartheidrehimen. Han var alltså en av de som faktiskt var med och förhandlade fram fred mellan ANC och militären.

Är inte det grymt beundransvärt så vet jag inte vad som är.

Han hade också förmånen att få bidra till The Elders Project. Projektet som leddes av Nelson Mandela, som även inkluderade Tutu och Dalai Lama. Som grundades av Richard Branson och Peter Gabriel. Charlie faciliterade mötena i The Elders Project mellan filosofer, politiker, matematiker och alla de andra för att skapa en annan utgångspunkt för samarbete och utveckling. Charlie har som till följd av det han bidragit med globalt är utnämnd till Professor of Transformational Dialogue at the University of Middlesex Business School.

Åren med Questions of Difference gav mig en fördjupad förståelse och insikt i mänskligt beteende, vad som påverkar oss och vad som driver oss. En kompetens om hur bäst utveckla ledare, hjälpa organisationer att engagera sina medarbetare, lösa konflikter, facilitera nya idéer och möjliggöra för teams och individer att bli sitt bästa jag.

Charlie Irwine - föreläsning om Konflikt. TEDxLondonBusinessSchool

Charlie Irwine var min mentor och kommer alltid att vara en kär vän och jag är evigt tacksam för de lärdomar och den utveckling som de på Questions if Difference möjliggjorde.

Recomendation from Graeme

Pia has a relentless belief that people can make a difference. She tells powerful stories that inspire people to take action and be the best they can be. It is always a pleasure to work with her!

Graeme Rainbird, Questions of Difference Ltd

Graeme Rainbird

Den nya kunskap och kompetens jag fick till mig under Questions of Difference’s, Charlies, Laras och Graemes vingar lade helt klart grunden för mitt nästa viktiga steg.

Jag stod i begrepp att ta nästa steg i min karriär och utveckling och hade varit igenom ett antal kurser som skulle kunna ge riktning och kraft. Kurserna var verkligen bra – men fortfarande med en tendens – ”mer av samma”.

Jag hade siktet inställt på coachning och tänkte att just det skulle kunna ta vid där jag nu stod efter det stora utvecklingsprogrammet i den globala organisationen. Men detta var i en tid där det fanns coacher överallt och inom allt. Och jag tvekade. Skulle jag göra mer av samma eller prova något annat.

Via en numera mycket nära och kär vän kom jag i kontakt med ett för mig, nytt kunskapsområde, Kommunikologi.

Ett kunskapsområde som handlade om utveckling och förändring. Och ännu bättre – vad som var gemensamt i förändrings och utvecklingsprocesser. Jag är ju nyfiken av naturen och beslutade mig för att ta min första modul i Kommunikologi. Fem dagar som visade ge mig ytterligare en värdefull pusselbit.

Precis som när jag träffade Charlie och hans kollegor, träffade jag här grundarna för kunskapsområdet och fick förmånen att lära känna såväl dem som deras historia. Jorunn Sjobakken och Truls Fleiner som vigt sitt liv åt att ge så många som möjligt en chans att lyfta sin blick. En utåtblick på vad som är möjligt att skapa istället för det som redan är skapat. Förståelse för hur jag kan sätta grunden för bättre förutsättningar för ett ökat samarbete istället för att gynna konkurrens. Fokus på helhet istället för enbart detaljer.

Hur vi kan fördela istället för att äga pengar, mark, makt och inte minst kunskap.

Jag hade ju redan ”hört det här” och framför allt redan förstått det, och Sjobakken/Fleiner gav mig via utbildningen till Kommunikolog en möjlighet att fördjupa och förfina min förståelse och kompetens.

Kommunikologin gav mig helt enkelt ytterligare en fördjupad förståelse i det som Questions of Difference redan startat upp. En ytterligare fördjupad förståelse och insikt i mänskligt beteende, vad som påverkar oss och vad som driver oss. En kompetens om hur bäst utveckla männiksor, hjälpa organisationer att engagera sina medarbetare, vad det är som skapar konflikter och hur bäst lösa dem. Hur facilitera nya idéer och möjliggöra för teams och individer att bli sitt bästa jag. Att bli tydligare, klarare, mer flexibel och mer precis i det jag föresatte mig själv eller hjälpte andra med.

Ett nytt perspektiv och en kompetens om kompetens. Självklart fortsatte jag mina studier i kommunikologi, genomgick min utbildning, mina studier och min träning för att integrera min nya kunskap och erhöll mitt certifikat efter en tid

Dessa två enskilda händelser och perioder i mitt liv vill jag påstå är mitt DNA. Ibland tänker jag att de verkligen har påverkat mitt DNA och mina gener och att jag idag är en liten bättre version av det embryo mina föräldrar satte på tillväxt i 1960.