Intention Sweden är ett litet företag med stora ambitioner!

Ambitioner som handlar om att verkligen göra skillnad. Oavsett vilket uppdrag. Stort eller smått. Kort eller långt. Enkelt eller komplext.

För att du ska nå dina mål och ditt önskade läge sätter vi vårt fokus på dig och de behov du har. Inte på vad jag vill leverera, det som redan finns färdigpaketerat på hyllan. Inte på färdiga koncept, modeller eller metoder. Inte en kopia på det andra har försökt göra.  Grundläggande för arbetssätt, process och leverans är att skapa förståelse och förutsättningar för att det som ska göras verkligen ska bli gjort.

Ett litet företag med stora ambitioner som kan stå i dialog med dig på hela din resa. Precis så mycket eller så lite som du vill eller behöver.

Jag är förändringsledare. Jag leder förändring och förändrar ledare. Båda lika viktiga.

HÖR GÄRNA AV DIG så kan jag berätta mer om hur resan till en bestående förändring kan gå till!

Pia Ståhl

Har en mångårig bakgrund som chef och ledare i flera olika branscher, erfarenhet som internkonsult inom organisation- och teamutveckling, har lång erfarenhet som mentor till ledare från linjechefer till Executive management, är utbildad i faciliterande ledarskap av UK baserade Questions of Difference och är Certifierad Kommunikolog.

2011 var jag semifinalist i Årets Ledarutvecklare.

ÅRETS MENTOR 2016, Almi Stockholm

Med förmånen att ha haft ett långt arbetsliv bakom mig har jag också haft förmånen att prova många olika branscher och olika positioner, som har gett mig en bred erfarenhet av ledarskap, medarbetarskap och organisationer.

Jag har alltid varit nyfiken och velat lära och förstå mer och har sökt ”det goda ledarskapet” i de chefer jag själv haft genom åren. Och ibland tror jag helt uppriktigt att jag haft några av de sämsta och några av de bästa! Men det var framför allt mina egna år som chef och ledare som gav mig djupa insikter om att det fattades något i den vedertagna coctailen av ledarskapsteorier, modeller och metoder.

Att det här fanns en lucka som handlade om verklig förståelse. Insikt och förståelse. Och att den luckan var relativt generell. Jag arbetar sedan ett antal år på att fylla den.

Mitt manifest

Att skapa hållbara resultat som baseras på vilja och lust. Att våga vilja välja!

Nyckelorden som är centrala i allt Intention står för är mod, tillit och integritet.

Mod är att stå fast – att säga ja och våga säga nej och att söka nya vägar och möjligheter.

Tillit, som är förutsättningen för att skapa något hållbart tillsammans.

Integritet; din, min och vår i centrum av allt vi gör och de beslut vi tar.

Min filosofi

Förändring kan gå snabbt. Förändring kan vara lätt. Förändring kan vara kul.

”Vi tränade hårt, men varje gång vi började få fram fungerande grupper skulle vi omorganiseras.

Jag lärde mig senare i livet att vi är benägna att möta varje ny situation genom omorganisation och också vilken underbar metod detta är att skapa illusionen av framsteg medan det istället åstadkommer kaos, ineffektivitet och demoralisering”

Gaius Petronius, ämbetsman i Rom – avled 66 e.kr