från ett tillstånd
till ett annat.

…allt förändringsarbete handlar om förflyttning

Oavsett vad du väljer att kalla det så handlar allt förändringsarbete om en förflyttning av tillstånd; kompetens, trygghet, balans, stabilitet etc.
Att ta sig och eller andra från ett läge till ett annat.
Det kan självklart gälla för individ, team, ledare, medarbetare eller organisation.
Nyfiken på vad som kan bli annorlunda?

Kontakta oss på IntentionSweden.

om du vill nå dina mål ...

om du ska nå dina mål, vad sker i ditt system på vägen dit och hur säkerställer du riktning och meningsfullhet.

fokus på förståelse /

inte metoder och modeller

Har man väl en gång förstått

– då är det svårt att oförstå!

Jag är förändingsledare, jag leder förändring och förändrar ledare.

Mentorskap

mentorskapet - ett gemensamt lärande och utveckling

Som mentor jobbar jag framför allt med förändringsprocesser, med ledarskapet och individuell utveckling, även om adepten är en företagsledare. Det är, enligt mig, där förändringen måste starta. Inte i nya marknads- affärs och expansionsplaner.

Det är förstås viktigt att du som adept hela tiden själv har viljan att förändras. Även om jag ska finnas där med uppbackning, måste adepten göra jobbet själv och vara på det klara med exakt hur förändringen ska göras.