Case xSmall

Det ”lilla” projektet – Inspirationsföreläsning på en kick-off

ETT REDERI  

Deras specifika beställning till IntentionSweden:

Föreläsningen skulle vara en del av en tvådagars kickoff. De önskade en föreläsning om motivation och drivkrafter för att skapa ett ökat engagemang hos samtliga anställda i samband med en organisationsförändring.

Syfte/mål

Inspiration och engagemang

Upplägg

En två-timmars lättsam och inspirerande föreläsning.

Delar av föreläsningen handlade om kommunikation i förändring – och hur man kan förhålla sig till förändringen. ”Hur det kan bli fel när jag vill väl”. Också om attityder och valda sanningar och om motivation och var var och en kan söka efter sin egen. Varför är engagemanget viktigt för verksamheten

Under dessa två timmar varvade jag föreläsning, reflektioner, bikupor, metaforer, några korta filmsekvenser kryddat med lite storytelling.