Case xLarge

Det ”jättestora” projektet – Ledarskapsutveckling

ETT GLOBALT TELECOM FÖRETAG

Jag hade vid ett par tillfällen varit i kontakt med ett globalt telecom företag och fått möjligheten att presentera mig, mitt företag, vad jag kan göra och inte minst hur jag arbetar.

Efter en kort tid återkom de och presenterade en utmaning de hade och en förfrågan om hur jag skulle arbeta med den berörda ledningsgruppen.

Deras önskemål var att jag skulle presentera ett möjligt upplägg för att förstärka kompetensen att leda förändringsarbete i deras internationella utvecklingsenhet. Att ”klä på” och coacha gruppen med förändringsledare så att de skulle få en gemensam plattform för att framgångsrikt kunna leda förändring i organisationen.

De uttryckte en förhoppning om att detta upplägg skulle kunna ge kraft till genomförandet av ett förändringsarbete som skulle leda till att skapa en flexibel och effektiv enhet som skulle möta specifika krav och mål som innefattade  en fördubblad produktivitet, halverad leveranstid till kund, och halverat antal fel.  Man ville skapa ett tydligt sponsorskap kring mål i ledningsgruppen men även en förståelse och ”pull” att dedikera tid och resurser till ”change management” i organisationen.

Vi bestämde tidigt att detta skulle få vara en process över tid och att ledarna skulle få möjlighet att praktiskt integrera och implementera kunskaperna så att detta inte skulle bli ”en-pärm-i-hyllan-utbildning”.

Deras specifika beställning till IntentionSweden:

  • increase competence to lead change processes
  • to coach the team
  • a common platform
  • lead change
  • create clarity
  • understanding of change management
  • create a flexible an effective unit

Syfte/mål

Syftet med utbildningen var att ge deltagarna kunskaper om vad kommunikation och förändringsprocesser består av och hur detta påverkar beteenden, samarbete och utveckling och ffa möjligheten att effektivt leda förändringsprocesser på alla systemnivåer.

För att öka förutsättningarna till att arbeta på ett smartare, effektivare sätt och sätta en gemensam plattform för att framgångsrikt kunna leda förändring.

Utvecklande processer för individ, relation, grupp och organisation.

Intention

Att utveckla kompetens – flexibilitet – effektivitet – tydlighet – förståelse

Upplägg

En inledande heldagsföreläsning och workshop för att sätta ramen kring förändringsprocesserna.

Under det kommande halvåret genomförde vi haldags workshops varje månad med fördjupning av specifika områden.

Samtliga moduler innehöll föreläsningar, övningar, reflektioner, praktiska genomgångar,

Och framför allt innehöll de härliga utvecklande och inspirerande diskussioner och mycket praktiskt arbete.

Varje ny halvdagsworkshop byggde vidare på det vi gjort gången innan och på de frågor och utmaningar som diskuterades. I tillägg till detta presenterades ett nytt ”område” som så att säga blev ”läxa” till efterföljande session.

Mellan våra månadssessions hade vi också lagt in möjligheter för deltagarna att få individuell coachning eller samtal vilket uppskattades av många.

I tillägg till detta adderade vi djupintervjuer med alla deltagarna. Syftet med intervjuerna var att koka ner den informationen om enheten, utvecklingen och inte minst för att ge en sammanfattad återkoppling till ledaren för gruppen om hens ledarskap. Ett annorlunda sätt att arbeta med feed-back som gav gruppens ledare nya insikter och möjligheter till såväl sin egen som gruppens utvcekling

Deltagarna i gruppen kom från Sverige, Indien, Grekland och Sverige förstås. Alla sessions levererades på engelska.

”Riple effects”

Flera halvdagssessions med den ledningsgrupp som ledaren själv satt i.

Ett mentorprogram

Nedan kommentarer från deltagarna

Recomendations

I think you have presented to us a number of tools that can be very useful for leaders of change. As all tools we must use them with the true intention to create the best result.

I think we will have a lot benefit and I have had already e.g. when it comes to identify a problem’s root causes in unclear or missing frames.

I have been practicing your preaching’s in my day to day operation and found them very successful!

The Frame concept,anchoring,human behavior etc. are very enlightening.

I experiment it with myself first and such adds confidence when I use it in my professional life (day to day).

Overall good learning so far – and the best part is
I can use it !!

Common language in the team makes it possible to have discussions on another level in the team that will enable us to drive more successful change programs by working more together as well as having the right focus.

”Very practical advices taken out of the real life and 100% applicable at our work”

The training has contributed to a positive ripple effect in the organization related to how we are working with change management from communication to how we are scoping targets and tasks.