Case Small

Det ”mindre” projektet – Från aktivitetsbaserat kontor till aktivitetsbaserat tänkande

EN STATLIG MYNDIGHET  

En av Sveriges större statliga myndigheter var i process att skapa en ny kontorsmiljö, ett projekt för att skapa en aktivitetsbaserad arbetsmiljö för sina verksamheter

Deras specifika beställning till IntentionSweden:

Via möte med projekt och styrgrupp samt medarbetare skapa en förståelse för hur de skulle kunna kommunicera och leda i förändring för att underlätta processen för alla inblandade

Syfte/mål

Hur stötta förändring och vara en förebild i beteende och agerande

Hur leda förändring och ökad samverkan

Intention

Att öka tydlighet, enighet och samarbete i verksamheten

Upplägg

För detta avgränsade uppdrag skissade vi på ett upplägg i flera delar. Detta levererades under två dagar

  1. Analys av medarbetarenkäter och diskussioner med projektledning
  2. En heldags workshop för styr och projektgrupp
  3. En halvdags föreläsning för medarbetarna kring hur man väljer att tänka och agera kring förändringarna i organisationen.
  4. Reflektion, avrundning och nytt avstamp med projektgruppen.

Workshopen och föreläsningen handlade bland annat om hur hantera de utmaningar man stod inför på bästa sätt. Förståelse för stressreaktioner och beteendeförändring. Hur man kan enklare kan skapa mål och riktning som motiverar. Och förstås vad som händer med människor i en ABW-process och vad som krävs för att processen till ABW ska lyckas.