Case Medium

Det ”mellanstora” projektet – Stressmanagement

ETT TRANSPORT & LOGISTIK FÖRETAG  

Jag har tidigare haft uppdrag i en verksamhet inom transport och logistik branschen med coach och mentoruppdrag och fick en förfrågan om jag hade möjlighet att skapa en utbildning i ”Stress Management – Utbildning i  Organisatorisk och Social Arbetsmiljö”.

Deras specifika beställning till IntentionSweden:

Denna utbildning skulle vara riktad huvudsakligen till chefer i organisationen och ta ett avstamp i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS2015:4

Syfte/mål

Att cheferna skulle få en ökad kunskap om stress och förståelse för HUR hantera snarare än att fokusera på paragrafer och grafer

Detta skulle alltså inte vara en utbildning i föreskriften specifikt utan en bredare och djupare utbildning med mer praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte kring det inte alltid så enkla HURET.

 

Intention

Att skapa en ökad förståelse, kunskap och förmåga att reducera istället för att addera stress hos sig själv och andra. Min intention var också att ge deltagarna en möjlighet till reflektion och förståelse för hur ”allt hänger ihop”. Att erbjuda nya bitar till work/life balance pusslet.

Upplägg

Samtliga chefer och nyckelpersoner utbildades under två dagar vid tre tillfällen. Utbildningen innehöll Stress – Forskning – Modeller – Sömn – Stressreaktioner – Utmaningar – AFSen – Ansvar för hälsa – Stress på jobbet – En organisation i stress – Förståelse för copingstrategier. Återkommande, som i alla mina projekt, var förståelse vs modell.

”Riple effects”

Individuella mentorprogram för enskilda ledare.

Nedan kommentarer från deltagarna

Tusen tack för en av de bästa utbildningar jag haft förmånen att få deltaga i när det gäller mitt ledarskap. Det snurrar mycket i huvudet nu, och jag är säker på att jag kommer att ha mycket nytta av dessa två dagar framöver.

Tack Pia för materialet och två bra dagar!

Ledningsgruppens representanter träffades under torsdag, fredag i förra veckan och din ”model” med att jobba mot ett syftet & vision influerade absolut våra diskussioner kring vart vi skall framöver. Så du har absolut gjort avtryck i organisationen.

Det var en ära och en förmån att få vara med. Jag vill åka direkt till jobbet nu och börja göra ”rätt”.

Jag vill tacka för två mycket bra dagar! Din föreläsning har verkligen fått mig att reflektera över många saker och jag kommer att ta med mig många delar både privat och i arbetslivet. Jag inser att jag oftare behöver tänka över mina ramar och vart min gräns går