Case Large

Det ”stora” projektet – Engagemang och ledarskap

ETT FÖRSÄKRINGSBOLAG  

Deras specifika beställning till IntentionSweden:

Öka engagemanget i verksamheten och assistera dem i att sätta en gemensam riktning för framtiden.

Syfte/mål

Öka medvetandegraden om eget och andras beteende och hur det påverkar oss.

Hur skapa större engagemang, och mindre oro hos chefer, ledare och medarbetare i en omfattande organisationsförändring.

Intention

Skapa ökat engagemang med fokus på vad engagemanget ska leda till.

Upplägg

Möten med ledning för att enas om behov och process för såväl ledningsgrupp som organisation för att skapa en fördjupad förståelse för förändring och kommunikation.

Inledande ledningsgruppsdag med fokus på hur de i ledningsgruppen ska bli än mer kompetenta att leda förändring och skapa den energi som ska prägla verksamheten

Ett syfte med den inledande dagen var också att arbeta med motivation, intentioner och tillståndsmål (state of mind) som ska driva verksamheten. Ett utvecklande och inspirerande värdegrundsarbete.

Efter workshop med ledningsgruppen sydde vi gemensamt ihop en Kick Off för samtlig personal med fokus på engagemang och de framgångsnycklar vi identifierat i ledningen.

Denna dags innehåll modellerades alltså efter det arbete som gjorts i ledningsgruppen, där de valde ut de delar som de bedömde vara extra nyttiga för resten av verksamheten.

Dagen handlade bland annat om att sätta och bibehålla en gemensam grund. Att arbeta med ett undersökande perspektiv. Skapa meningsfullhet, kontinuitet, flexibilitet, engagemang, interaktion och samarbete

”Riple effects”

Individuell coachning och mentorprogram för enskilda ledare på alla nivåer.

Nedan kommentarer från deltagarna på företagets Engagemangs-kickoff

Jag tillhör dem som ofta tycker den typ av aktivitet du genomförde är skräp men i onsdags tyckte jag det var riktigt bra så med andra ord får du här lite beröm av en riktig surgubbe :-).